FANDOM


Use this page to discuss design and content changes to the main page. For general wiki discussion, please visit the Community Portal or Forums.


hello, testing testing, nice unit tabell :P

Unit Terrain Bonuses Edit

Jag behöver få lite klarlagt angående bonusar/avdrag för enheter i olika terränger.

Jag lyckades förstå att ingen bonus ges för några enheter på vatten, med undantag för färjor. Ju högre points på movement per enhet, desto större penalty, right?

Men hur funkar det med attack/defense? Ger en hög siffra bonus eller penalty?

Ursäkta blandningen mellan svenska och engelska, men jag finner översatta speltermer fåniga i svenskt språk =P

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.